DELIVERY

SELLING PRODUCTS

See all
 • (Tiếng Việt) Chanh Bạc Hà Đá Xay
  (Tiếng Việt) Chanh Bạc Hà Đá Xay
  29.000 VNĐ
 • (Tiếng Việt) Sữa Chua Yến Mạch Thập Cẩm –Mix Oat Yogurt Weight Loss
  (Tiếng Việt) Sữa Chua Yến Mạch Thập Cẩm –Mix Oat Yogurt Weight Loss
  45.000 VNĐ
 • (Tiếng Việt) Tô Thạch Sương Sáo – Herbal Jelly Bowl
  (Tiếng Việt) Tô Thạch Sương Sáo – Herbal Jelly Bowl
  29.000 VNĐ
 • (Tiếng Việt) Cappuccino Nóng
  (Tiếng Việt) Cappuccino Nóng
  42.000 VNĐ
 • (Tiếng Việt) Espresso Nóng
  (Tiếng Việt) Espresso Nóng
  29.000 VNĐ
 • (Tiếng Việt) Chanh Sữa Đá Xay – Lemon Milk Ice Blended
  (Tiếng Việt) Chanh Sữa Đá Xay – Lemon Milk Ice Blended
  35.000 VNĐ
 • chocolate mint ice blended
  chocolate mint ice blended
  42.000 VNĐ
 • (Tiếng Việt) Latte đá
  (Tiếng Việt) Latte đá
  42.000 VNĐ
 • chocolate banana ice blended
  chocolate banana ice blended
  45.000 VNĐ
 • Chocolate Ice Blended
  Chocolate Ice Blended
  39.000 VNĐ
 • Matcha Ice Blended
  Matcha Ice Blended
  39.000 VNĐ
 • jasmine macchiato
  jasmine macchiato
  39.000 VNĐ
 • original milk-tea
  original milk-tea
  33.000 VNĐ
 • matcha milk-tea
  matcha milk-tea
  35.000 VNĐ
 • apple-tea
  apple-tea
  35.000 VNĐ
1
Bạn cần hỗ trợ?