original milk-tea

33.000 VNĐ

(Tiếng Việt) Lựa chọn: Thêm trân châu trắng, Thêm hạt é, Thêm hạt chia, Thêm nha đam, Thêm thạch cà phê, Thêm thạch sương sáo và hơn nữa.

Categories: ,