Choco Bạc Hà Đá Xay – Choco Mint Ice Blended

42.000 VNĐ