Trà lài Macchiato – Jasmine Macchiato

39.000 VNĐ

Lựa chọn: Thêm hạt é, Thêm hạt chia, Thêm nha đam, Thêm thạch cà phê, Thêm thạch sương sáo và hơn nữa.

Mô tả

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).