Trà Trái Cây Nhiệt Đới -Tropical Tea

35.000 VNĐ

Lựa chọn: Thêm hạt é, Thêm hạt chia, Thêm nha đam, Thêm thạch cà phê, Thêm thạch sương sáo và hơn nữa.